Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN TRUNG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Tầng 5, Trung tâm thương mại Vân Hồ, Số 51 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Chi nhánh: Số 391 Đường Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400540
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Nghiền, đóng gói và cung cấp lưu huỳnh dạng bột; 2. Thương mại các hóa chất công nghiệp; 3.Cung cấp dịch vụ kỹ thuật : Lắp đặt, Sửa chữa và Bảo trì công trình công nghiệp hóa chất, dầu khí và các ngành công nghiệp. Mở rộng: KINH DOANH, THƯƠNG MẠI VÀ TH
Tình trạng:
Còn hiệu lực ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (26/09/2019 - 25/09/2022) và ISO 45001:2015 (28/12/2020 - 27/12/2023)
Certification Information
Company name:
DMC MIDDLE PETROLEUM CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: Floor 5, Van Ho Commercial Center, No. 51 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam. Branch: No. 391 Nguyen Cong Phuong Street, Nghia Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, Vietnam.
Certification Code:
8935293400540
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015
Field of certification:
1. Crushing, packaging and supplying powdered sulfur; 2. Trading industrial chemicals; 3. Providing technical services: Installation, Repair and Maintenance of chemical industry, oil&gas and other industries. Extended: COMMERCIAL BUSINESS AND CONSTRUCTIO
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader