0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số nhà 03, Ngõ 670, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xưởng sản xuất: Cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc, Xã Thuận Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Mã số chứng chỉ:
1869293400305
Tiêu chuẩn:
TCCS 02:2020/BAOMINH– H2SO4
Phạm vi chứng nhận:
HÓA CHẤT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG - H2SO4 75%
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
BAO MINH SERVICE AND TRADE PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Address:
Headquarter: No. 03, Lane 670, Ha Huy Tap Street, Yen Vien Town, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam. Factory: Cang Da Phuc Industrial Complex No. 3, Thuan Thanh Commune, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293400305
Standard:
TCCS 02:2020/BAOMINH– H2SO4
Field of certification:
CHEMICAL FOR ENVIRONMENTAL TREATMENT - H2SO4 75%
Status:
valided