Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WEI XINDA
Địa chỉ:
Trụ sở và Xưởng sản xuất: Khu Hữu Lộc, Phường Văn An, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400878
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Gia công bao bì giấy (Carton).
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
WEI XINDA INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Address:
Head office and Factory: Huu Loc Area, Van An Ward, Chi Linh City, Hai Duong Province, Vietnam.
Certification Code:
8935293400878
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Processing paper packaging (carton).
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader