0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMITA
Địa chỉ:
Trụ sở: 63 đường Thạnh Lộc 14, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chi nhánh: Khu 2 Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Mã số chứng chỉ:
9199293400783
Tiêu chuẩn:
ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
sản xuất- kinh doanh khẩu trang y tế
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
FAMITA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Address:
Headquarters: No. 63 Thanh Loc 14 Street, Quarter 3B, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam. Branch: Area 2 Tan Hoa Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Certification Code:
9199293400783
Standard:
ISO 13485: 2016
Field of certification:
Producing - trading in medical face masks
Status:
9199293400783
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMITA FAMITA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED