0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
NHÀ MÁY X55 - CỤC KỸ THUẬT HẢI QUÂN (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI BÌNH)
Địa chỉ:
Trụ sở và Xưởng sản xuất: 36 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thuỷ, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400489
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN VÀ PHƯƠNG TIỆN THỦY.
Tình trạng:
Còn hiệu lực (15/11/2021 - 09/09/2022)
Certification Information
Company name:
X55 FACTORY - DEPARTURE OF NAVAL ENGINEERING (HAI BINH ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY)
Address:
Head office and Factory: 36 Le Hong Phong Street, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam.
Certification Code:
8935293400489
Standard:
ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015
Field of certification:
REPAIRING, BUILDING OF NEW SHIPS AND WATERWAY VEHICLES.
Status:
valided
NHÀ MÁY X55 - CỤC KỸ THUẬT HẢI QUÂN (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI BÌNH) X55 FACTORY - DEPARTURE OF NAVAL ENGINEERING (HAI BINH ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY)