Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TNHH VAN LAACK ASIA
Địa chỉ:
Số giấy phép đầu tư của Van Laack Asia: 156/GP-HN Trụ sở chính và Nhà xưởng: Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293404895
Tiêu chuẩn:
ISO 9001: 2015, ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
ISO 9001:2015: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc từ vải dệt và không dệt; các sản phẩm bảo hộ y tế. ISO 13485: 2016: Sản xuất các sản phẩm y tế từ vải và vải không dệt bao gồm bộ đồ phòng chống dịch, quần, áo, mũ, ủng, khẩu trang, vỏ gối, vỏ chă
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
VAN LAACK ASIA CO., LTD
Address:
Head office and Factory: Ngoc Hoi Industrial Cluster, Thanh Tri District, Hanoi City, Vietnam.
Certification Code:
9199293404895
Standard:
ISO 9001: 2015, ISO 13485:2016
Field of certification:
ISO 9001:2015: Producing and trading garment products from woven and non-woven fabrics; medical protective products. ISO 13485: 2016:ISO 13485: 2016: Manufacturing of medical products from fabrics and non-woven fabrics, including anti-epidemic prevention
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader