Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một triết lý quản lý. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Đặc điểm nổi

bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng

và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader