Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em dưới 3 tuổi

Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em dưới 3 tuổi

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Theo đó, kể từ ngày 15/4/2010, Đồ chơi hoặc bộ phận có thể tiếp xúc được của đồ chơi được thiết kế cho trẻ em dưới 3 tuổi được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader