10 Lợi Ích Của Việc Sở Hữu Chứng Nhận ISO 22000:2018

Ngày 21/07/2019 - 09:07

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 là một quyết định chiến lược đối với một tổ chức nhằm cải thiện hiệu quả tổng thể về an toàn thực phẩm.

1. Nâng cao ý thức an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

2. Chủ động ứng phó với các rào cản thương mại quốc tế

3. Cải thiện, phòng ngừa tai nạn và các tình huống khẩn cấp trong vấn đề an toàn thực phẩm

4. Là điều cần thiết cho hội nhập của các chương trình khác nhau (HACCP, BRC, EUREPGAP, GMP)

5. Giảm thiểu chi phí thông qua việc tích hợp chứng nhận ISO 22000:2018

6. Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngành công nghiệp thực phẩm.

7. Kết hợp và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống chất lượng / môi trường / an toàn thực phẩm một cách hiệu quả

8. Tuân thủ luật có liên quan đến thực phẩm

9. Nâng cao trách nhiệm của các nhân viên

10. Nâng cao hình ảnh của công ty và cải thiện độ tin cậy (cải thiện sự hài lòng của khách hàng)

  • Tag :

Đăng ký Chứng nhận

ajax-loader