6 ví dụ về các thông lệ tốt nhất trong kế toán xây dựng

6 ví dụ về các thông lệ tốt nhất trong kế toán xây dựng

Kế toán và quản lý tài chính trong tất cả các ngành công nghiệp là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, thời hạn hợp đồng thay đổi và lực lượng lao động lớn và thoáng qua khiến việc hạch toán trở nên khó khăn hơn. Thay vì chỉ đơn giản ghi chép các khoản ghi nợ và ghi có như các doanh nghiệp khác, kế toán trong ngành xây dựng phải sử dụng các giải pháp kế toán phức tạp để đảm bảo có một hệ thống phù hợp với thu nhập và chi phí một cách chính xác.

Bài viết này thảo luận về các phương pháp luận khác nhau mà kế toán viên nên ghi nhớ, làm sáng tỏ những cách tiếp cận nào phù hợp nhất cho các dự án xây dựng cụ thể.

Chi phí việc làm

Trong một doanh nghiệp xây dựng duy nhất, họ có thể cân bằng nhiều dự án và công việc khác nhau về chiều dài và quy mô. Điều này gây khó khăn cho việc khớp các chi phí chính xác với nguồn doanh thu tương ứng của họ. Do số lượng giao dịch xảy ra trong quá trình của một dự án nhất định, chi phí công việc là một thực hành thiết yếu trong kế toán. Chi phí công việc được định nghĩa là phân bổ tất cả các chi phí và doanh thu trực tiếp và gián tiếp cho từng công việc tương ứng. Chi phí công việc không chỉ giúp đơn giản hóa việc chuẩn bị thuế cho kế toán mà còn cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến lợi nhuận của một hợp đồng nhất định. Về cơ bản, chi phí công việc là cực kỳ hiệu quả và là một bước cần thiết để giúp theo dõi thu nhập và chi phí trên từng dự án xây dựng. Điều này đảm bảo rằng giá dịch vụ cuối cùng bao gồm tất cả các chi phí chung trong khi vẫn đảm bảo thu được lợi nhuận. Nhấp vào liên kết để biết thêm mẹo về cải thiện dòng tiền và các chiến lược bạn có thể muốn xem xét.

Cơ sở tiền mặt

Kế toán cơ sở tiền mặt là phương pháp đơn giản và dễ sử dụng nhất trong xây dựng. Nó cho phép kế toán ghi nhận doanh thu khi nhận được, cũng như khi chi phí được thanh toán. Tuy nhiên, một số lưu ý được áp dụng. Mặc dù doanh thu được ghi nhận và ghi nhận, bạn phải phân bổ chi phí một cách đồng đều trong toàn bộ thời gian hưởng lợi khi áp dụng cho hợp đồng nhiều năm. Các công ty xây dựng không thể sử dụng kế toán cơ bản bằng tiền mặt trên tờ khai thuế của họ nếu vật liệu xây dựng bao gồm hơn 15% tổng chi phí cho khách hàng. Nếu doanh nghiệp của bạn tạo ra doanh thu hàng năm dưới 1 triệu đô la, bạn được miễn quy tắc này.

Phần trăm hoàn thành

Tỷ lệ phần trăm hoàn thành đề cập đến khả năng phù hợp với doanh thu và chi phí của một doanh nghiệp xây dựng. Điều này thường khó khăn vì thời lượng hợp đồng thay đổi và số lượng công việc cao. Tuy nhiên, trong suốt quá trình xây dựng, các nhà thầu có thể sử dụng phương pháp phần trăm hoàn thành để xác định xem một dự án cụ thể có đang đi đúng hướng để tạo ra lợi nhuận hay thua lỗ hay không. Tổng chi phí phát sinh cho công việc có thể được chia cho tổng chi phí công việc ước tính để xác định lợi nhuận hoặc thua lỗ của một công việc nhất định. Nhân tổng lợi nhuận ước tính với tỷ lệ phần trăm hoàn thành để xác định tổng lợi nhuận ước tính. Tính toán lợi nhuận dựa trên tỷ lệ phần trăm hoàn thành là một cách chính xác để kế toán theo dõi một dự án nhất định. Mặc dù chúng cung cấp các ước tính, nhưng các tính toán thường không quá xa và cung cấp dữ liệu tài chính thích hợp cho công ty ngay cả trước khi một dự án hoàn thành.

Phương thức hợp đồng đã hoàn thành

Theo phương pháp này, không có thu nhập nào được báo cáo trên bất kỳ báo cáo tài chính nào cho đến khi dự án hoàn thành, nhưng không ngăn cản việc nhận các khoản thanh toán trước khi kết thúc dự án. Cách tiếp cận này phù hợp nhất cho các hợp đồng ngắn hạn dưới hai năm và có lợi nhuận gộp trung bình dưới 1 triệu đô la. Nó cũng thuận tiện cho các nhà thầu thích hoãn thuế của họ. Tuy nhiên, người ta không thể tính chi phí nguyên vật liệu của vật tư được phân bổ vào hợp đồng mà không mở tài khoản sổ cái chi phí hợp đồng. Chúng được coi là tài sản, cho đến khi chúng được sử dụng hết cho dự án và được khấu trừ khi hoàn thành.

Các chiến lược báo cáo thuế

Tỷ lệ hoàn thành và hoàn thành hợp đồng tiếp cận chủ yếu khác nhau về phương pháp báo cáo thuế. Đối với các hợp đồng đã hoàn thành, thu nhập và chi phí được ghi nhận sau khi hoàn thành công việc. Các nhà thầu có thể hoãn nộp thuế cho đến khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên, điều này mang lại nhiều rủi ro vì hầu hết các quốc gia có thể thỉnh thoảng sửa đổi luật thuế của họ, điều này làm tăng gánh nặng thuế của công ty về lâu dài. Ngoài ra, phương pháp này còn đặt ra những thách thức đối với các nhà thầu tìm cách thu hút các nhà đầu tư khác đến với công ty của họ nếu ngay từ đầu họ không có hồ sơ thuế hợp lệ. Mặc dù vậy, phương pháp tiếp cận hợp đồng đã hoàn thành là phương pháp được ưa thích nhất trong ngành.

Tỷ lệ phần trăm của cách tiếp cận hoàn thành ghi nhận thu nhập và chi phí trong năm nhận được. Do đó, các tính toán thuế phải được thực hiện vào năm nhận được. Phương pháp này có hiệu quả trong việc chống lại các biến động về thuế, là phương pháp được ưa thích nhất cho các hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, để hoãn thuế theo cách tiếp cận này, các giấy phép đặc biệt phải được Sở Thuế vụ (IRS) cấp. Các công ty cũng có thể được yêu cầu thuê chuyên gia thuế được cấp phép để được tư vấn về cách hoãn thuế theo phương pháp này.

Sử dụng phần mềm để đơn giản hóa kế toán

Để giảm bớt căng thẳng và đơn giản hóa quy trình kế toán, các công ty xây dựng nên xem xét triển khai phần mềm kế toán. Như hiện tại, có rất nhiều phần mềm có sẵn phục vụ cho tất cả các loại hình doanh nghiệp xây dựng ở mọi quy mô. Nhiều phương pháp được thảo luận trong bài viết này, bao gồm chi phí công việc và theo dõi tài chính, tất cả đều có thể được thực hiện thông qua phần mềm xây dựng tích hợp. Các tính năng khác của phần mềm bao gồm bảo mật và kiểm toán để tránh rủi ro, cũng như báo cáo thời gian thực, nhanh chóng. Một số doanh nghiệp có tư duy tiến bộ đã áp dụng phần mềm kế toán và không chỉ thấy được hiệu quả trong kế toán mà còn ở các khía cạnh khác của công ty họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như xem những nội dung hữu ích khác, hãy theo dõi website của chúng tôi tại isocert.org.vn.

 

Bài viết liên quan