0976.389.199
9/10 Ngày Bưu chính thế giới

9/10 Ngày Bưu chính thế giới

Ngày Bưu chính thế giới, viết tắt là WPD (World Post Day) là ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 9 tháng 10 hàng năm để nâng cao nhận thức về bưu chính viễn thông và vinh danh những người đóng góp cho sự nghiệp bưu chính viễn thông.

Ngày Bưu chính Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 9 tháng 10. Sự kiện này được Đại hội Bưu chính Thế giới năm 1969 ở Tokyo tuyên bố là một phương tiện để đánh dấu kỷ niệm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) vào năm 1874.

Mục đích của Ngày Bưu chính Thế giới là nâng cao nhận thức về vai trò của Bưu chính trong cuộc sống hàng ngày của người dân và doanh nghiệp, cũng như đóng góp của nó vào sự phát triển kinh tế và xã hội toàn cầu.

Do đó, các quốc gia thành viên của UPU được khuyến khích tổ chức các hoạt động quốc gia của riêng mình để kỷ niệm sự kiện này, bao gồm tất cả mọi thứ từ việc giới thiệu hoặc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ bưu chính mới, đến việc tổ chức các ngày mở cửa tại các bưu điện, trung tâm thư và bảo tàng bưu điện. .

Đối với các quốc gia tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, các quốc gia đoạt giải thường được vinh danh vào ngày 9 tháng 10.

Tin tức liên quan