Biểu đồ mạng nhện - Spider Web Diagram

Biểu đồ mạng nhện - Spider Web Diagram

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Biểu đồ mạng nhện là một đồ thị cho phép bạn đánh giá được hiệu quả thực hiện theo một số mục tiêu, sử dụng kèm theo nhiều tiêu chí.

Mỗi trục của Biểu đồ mạng nhện biểu hiện một tiêu chí. Ta có thể sử dụng biểu đồ này trong quá trình đối sánh (benchmarking) để trình bày:

- Hiệu quả hoạt động hiện tại;

- Mục đích hay mục tiêu trước mắt;

- Những gì có thể là chuẩn mực của ngành;

- Những gì xem là chuẩn mực quốc tế.

 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader