0976.389.199
BKAV đạt chứng nhận ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế

BKAV đạt chứng nhận ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế

Thiết bị quang phổ ứng dụng công nghệ AI trong xét nghiệm lâm sàng mẫu bệnh phẩm là thiết bị y tế do BKAV phát triển, đã đạt "chứng nhận ISO 13485:2016" - Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế, do Tổ chức Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT cấp ngày 19 tháng 07 năm 2021.

BKAV là Tập đoàn công nghệ do CEO Nguyễn Tử Quảng điều hành, hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, thiết bị điện tử thông minh, Smart City và AI camera,..Ngoài ra BKAV còn sản xuất máy thở, hệ thống trợ thở điều trị bệnh nhân covid -19, sản xuất thiết bị quang phổ ứng dụng công nghệ AI trong xét nghiệm lâm sàng mẫu bệnh phẩm đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

chứng nhận iso 13485

(Hình ảnh Giấy chứng nhận ISO 13485:2016 của BKAV)

 

Thiết bị quang phổ ứng dụng công nghệ AI trong xét nghiệm lâm sàng mẫu bệnh phẩm là thiết bị y tế do BKAV phát triển, đã đạt "chứng nhận ISO 13485:2016" - Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế, do Tổ chức Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT cấp ngày 19 tháng 07 năm 2021.

Công ty cổ phần BKAV được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016 phạm vi chứng nhận: sản xuất thiết bị quang phổ ứng dụng công nghệ AI trong xét nghiệm lâm sàng mẫu bệnh phẩm.

 

Hệ thống Quản lý chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485 là một trong những công cụ hữu hiệu, được các tổ chức, doanh nghiệp lĩnh vực trang thiết bị y tế trên khắp thế giới áp dụng hiệu quả để quản lý chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485 đã giúp BKAV tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, BKAV còn tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong các hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận và mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng.

 

chứng nhận iso 13485

(Hình ảnh Giấy chứng nhận ISO 13485:2016 của BKAV)

 

Với kim chỉ nam, phát triển khoa học công nghệ giúp đất nước giàu mạnh, nâng tầm tự chủ, uy tín và thương hiệu quốc gia, Tập đoàn Bkav tự nhận về mình sứ mệnh xây dựng và bảo vệ đất nước bằng khoa học, công nghệ. Những việc nào hữu ích cho xã hội, sử dụng đến công nghệ thì nhất định BKAV sẽ làm, bất kể đó là việc gì. Mục tiêu là phát triển đất nước dựa vào công nghệ, đưa Việt Nam trở thành con rồng thứ 5 của châu Á.

Trong thời kỳ chiến đấu với dịch bệnh covid 19, với sứ mệnh "đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia".  ISOCERT luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế nâng cao chất lượng sản phẩm, để các sản phẩm trang thiết bị y tế đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống bệnh. ISOCERT chúc Tập đoàn BKAV ngày càng phát triển và thực hiện tốt sứ mệnh xây dựng và bảo vệ đất nước bằng khoa học công nghệ để Việt Nam cũng như các nước trên thế giới nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh Covid-19. 

Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tươi lai, ISOCERT hy vọng rằng các sản phẩm trang thiết bị y tế máy thở oxy, hệ thống trợ thở, khẩu trang chất lượng sẽ đến được mọi nơi, phục vụ cho toàn xã hội, giúp các bệnh nhân covid 19 nhanh chóng khỏe mạnh, dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi. 

 

Tin tức liên quan