0976.389.199
Các công ty xây dựng cần làm gì để giảm thiểu rủi ro hoạt động?

Các công ty xây dựng cần làm gì để giảm thiểu rủi ro hoạt động?

Mục tiêu của các doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nào là tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro hoạt động. Trong lĩnh vực xây dựng cũng vậy, nếu bạn muốn các dự án xây dựng của mình thịnh vượng, bạn cần phải liên tục tham gia vào các chiến lược quản lý rủi ro để đảm bảo doanh nghiệp của bạn sẵn sàng cho bất kỳ điều gì có thể cản trở tiến độ của bạn. Vậy làm thế nào để giảm thiểu rủi ro hoạt động cho các công ty xây dựng? Bài viết này cung cấp hướng dẫn về các chiến lược mà công ty xây dựng của bạn có thể làm để giảm thiểu rủi ro.

Lập kế hoạch trước khi hoạt động

Lập kế hoạch trước khi hoạt động là một quá trình chủ động cho thấy các doanh nghiệp đưa ra một kế hoạch hiệu quả tập trung vào ngân sách, lịch trình, nhân lực và các nguồn lực khác để hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định. Những điều này đảm bảo rằng khách hàng của họ sẽ không gặp phải các mối đe dọa tiềm ẩn trong quá trình này. Để hoạt động hiệu quả và hiệu quả, cần có quy trình từng bước để vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm ẩn có thể tìm thấy trong từng giai đoạn. Lập kế hoạch trước khi hoạt động cho phép các công ty xây dựng theo dõi và chia nhỏ quá trình xây dựng từng giai đoạn một. Điều này sẽ cho phép các nhà thầu, nhà quản lý dự án và dịch vụ không chỉ phác thảo các chi tiết cụ thể của dự án mà còn dự báo và những rủi ro có thể phát sinh trong mỗi bước của quá trình.

Phân tích rủi ro

Một phần của lập kế hoạch trước khi hoạt động liên quan đến phân tích rủi ro. Điều này có nghĩa là phải tìm ra những loại rủi ro mà bất kỳ dự án nhất định nào sẽ phải đối mặt, cũng như hậu quả của những rủi ro này nếu chúng xuất hiện. Phân tích rủi ro là một phần không thể thiếu của kế hoạch trước khi hoạt động bởi vì mỗi dự án xây dựng là duy nhất, một nhóm rủi ro khác nhau có thể xuất hiện trong một dự án chứ không phải trong một dự án khác. Các công ty xây dựng phải xử lý từng dự án riêng lẻ và không thể mong đợi áp dụng cùng một phân tích rủi ro cho mọi công việc. Mặc dù các rủi ro tương tự có thể xuất hiện trong các dự án khác nhau, nhưng cần phải phân tích rủi ro riêng biệt. Nếu tiến hành phân tích rủi ro không đúng cách, các công ty có thể không được trang bị để đối phó với những hậu quả trong tương lai.

Xếp hạng rủi ro

Phân tích rủi ro cũng rất quan trọng vì nó cho phép doanh nghiệp xây dựng xếp hạng và ưu tiên các rủi ro của mình. Điều này rất quan trọng vì không một doanh nghiệp xây dựng nào có thể dành một lượng tài nguyên vô hạn cho việc quản lý rủi ro. Do đó, một công ty xây dựng phải có khả năng xác định những rủi ro lớn nhất của mình dựa trên những hậu quả dự kiến ​​của chúng, nếu những rủi ro này bộc lộ. Bằng cách có thể xếp hạng các rủi ro của mình dựa trên mức độ quan trọng và cấp bách, một công ty xây dựng có thể tập trung các nỗ lực giảm thiểu rủi ro của mình vào các mối đe dọa cấp bách nhất, điều này sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để vượt qua quá trình mà không bị tổn hại.

Kế hoạch dự phòng

Một công ty xây dựng không thể hy vọng sẽ luôn không bị ảnh hưởng trong quá trình các dự án xây dựng của mình, đó là lý do tại sao các kế hoạch dự phòng nên được đưa ra để bảo vệ tài nguyên của công ty. Các kế hoạch dự phòng này cũng được liên kết trực tiếp với một dự án cụ thể và những người làm việc trên địa điểm công việc cụ thể đó. Các kế hoạch này phải là một phần của quá trình lập kế hoạch trước nhưng phải liên tục được xem xét và sửa đổi dựa trên các hoàn cảnh thay đổi. Quan trọng nhất, các nhà thầu và nhà quản lý dự án nên sử dụng phân tích rủi ro và xếp hạng rủi ro của họ làm kim chỉ nam để xác định tầm quan trọng của từng kế hoạch dự phòng. Các bước trước trong bài viết này có thể được sử dụng để giúp các chuyên gia xây dựng bận rộn sắp xếp thứ tự ưu tiên, cũng như ưu tiên lại các chiến lược quản lý rủi ro của họ trong suốt quá trình của bất kỳ dự án nhất định nào.

Tham gia các khóa học về quản lý rủi ro

Khi hoàn cảnh thay đổi, rủi ro cố hữu trong bất kỳ dự án nhất định nào cũng luôn thay đổi. Mặc dù đã cố gắng hết sức trong giai đoạn lập kế hoạch trước, bạn vẫn phải tiếp tục chủ động cập nhật các chiến lược quản lý rủi ro của mình. Bắt buộc phải nhớ tính lưu động của các dự án xây dựng và giải quyết những rủi ro mới khi chúng trở nên rõ ràng. Bằng cách này, bạn có vị trí tốt hơn để đối phó với những rủi ro mới phát sinh và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu tác động của chúng. Mặc dù có sự nhấn mạnh về phân tích rủi ro trước khi lập kế hoạch, điều quan trọng cần nhớ là các công ty xây dựng không thể chỉ dựa vào công việc trước đó mà phải tiếp tục chuyên tâm theo dõi và cập nhật kế hoạch.

Cân nhắc thêm

Các bước trong quản lý rủi ro này tuy rất đơn giản và dễ hiểu nhưng nó chỉ cung cấp một khuôn khổ cho các chuyên gia xây dựng. Việc thực hiện các chiến lược này sẽ đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn và tư vấn với các công ty đối tác, những người có thể giúp phát triển tốt hơn kế hoạch trước khi hoạt động của bạn. Liên hệ với các nhà tư vấn và các chuyên gia khác có thể giúp thu thập thông tin chi tiết cần thiết cần thiết để phân tích rủi ro toàn diện và kỹ lưỡng phù hợp nhất với công ty của bạn.

 

Bài viết liên quan