0976.389.199
Các giải pháp để quản lý thiết bị và tối đa hóa việc sử dụng với phần mềm xây dựng

Các giải pháp để quản lý thiết bị và tối đa hóa việc sử dụng với phần mềm xây dựng

Các thiết bị xây dựng như xe cộ và máy móc đắt tiền và thường khó thay thế. Ngoài việc bảo trì thường xuyên, có nhiều cách để tối đa hóa việc sử dụng thiết bị của bạn. Một cách để tận dụng tối đa lợi thế là hợp tác với một phần mềm xây dựng tích hợp giúp bạn hiểu rõ hơn về từng đơn vị.

Khi chọn phần mềm xây dựng, hãy đi với nhà cung cấp cung cấp thiết bị quản lý. Với tính năng này, chủ doanh nghiệp, tổng thầu và quản lý dự án sẽ có thể theo dõi hiệu quả tất cả các chi tiết thiết bị quan trọng và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Với dự báo thông minh, các dự án sẽ được hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách. Ngoài ra, phần mềm lập kế hoạch cho phép mỗi công trường luôn được trang bị tốt. Với những công cụ này, nhóm của bạn có thể tăng hiệu quả và năng suất.

Quản lý thiết bị trợ giúp như thế nào?

Khả năng sinh lời

Phần mềm xây dựng có thể ghi lại lợi nhuận của bất kỳ thiết bị nào. Các công cụ quản lý thiết bị sẽ cho phép theo dõi tất cả chi phí và doanh thu từ dự án. Ngoài ra, các thông tin quan trọng khác như lịch sử nhiên liệu và mức tiêu thụ cũng được lưu lại, điều này cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Phần mềm có thể giúp xác định xem bất kỳ sản phẩm cụ thể nào đang giúp công ty của bạn kiếm tiền hay thua lỗ. Quản lý thiết bị của bạn bằng phần mềm cho phép bạn đánh giá từng thiết bị và giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về cách sử dụng thiết bị đó. Về cơ bản, phần mềm có thể hỗ trợ xác định xem một phần thiết bị có giúp ích hoặc hạn chế khả năng thành công của bạn hay không.

Khấu hao

Phần mềm thiết bị xây dựng có thể đánh giá mức khấu hao của bất kỳ sản phẩm nhất định nào và tự động ghi lại kết quả của nó. Khấu hao dựa trên một số yếu tố như chi phí bảo trì, chi phí vận hành và các chi phí được ghi chép khác. Thông qua tính toán này, bạn sẽ có thể xác định xem một phần thiết bị có đáng để tiếp tục bảo trì hoặc thay thế hay không.

Phần mềm xây dựng giúp cho những quyết định này trở nên dễ dàng hơn, bằng cách ghi lại những dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến cách công ty của bạn sử dụng thiết bị trong tương lai.

Theo dõi

Phần mềm xây dựng cho phép ghi nhật ký bảo trì chi tiết. Nhật ký bảo trì cung cấp khả năng theo dõi tất cả các sửa chữa đã hoàn thành kể từ lần mua đầu tiên. Hơn nữa, bạn có thể ghi lại dữ liệu về việc sử dụng nó cho đến khi kết thúc việc sử dụng.

Khả năng theo dõi là chức năng thiết yếu nhất của phần mềm xây dựng. Phần mềm xây dựng cho phép bạn ghi lại lợi nhuận, khấu hao, quyền sở hữu, bảo trì, chi phí và vị trí của một phần thiết bị nhất định. Với tính năng theo dõi này, dữ liệu có thể được nhập vào các báo cáo nêu chi tiết quá trình hoạt động tốt nhất giữa từng thiết bị.

Bảo dưỡng

Phần mềm quản lý thiết bị cho phép bạn lập kế hoạch trước trong thời gian ngừng hoạt động và tạo lịch bảo trì đơn giản và dễ dàng cho từng đơn vị riêng lẻ. Tất cả các chi tiết quan trọng bao gồm gia hạn, kiểm tra và đăng ký đều có thể được hoàn thành trong phần mềm.

Phần mềm cho phép bạn ghi lại các nhiệm vụ bảo trì phòng ngừa bao gồm cả ngày được sử dụng và số dặm được ghi lại. Những khả năng này cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về loại bảo trì cụ thể mà mỗi thiết bị yêu cầu. Phần mềm xây dựng cho phép hoàn thành lịch trình kiểm tra và bảo trì thường xuyên trước thời hạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng.

Lời kết

Hợp tác với một phần mềm xây dựng sẽ chứng tỏ là một khoản đầu tư đáng giá. Một công cụ quản lý xây dựng hiệu quả cho phép bạn sử dụng tối đa tất cả các thiết bị xây dựng của mình và sử dụng từng đơn vị ở mức tối đa. Ngoài việc giải quyết vấn đề quản lý thiết bị, phần mềm xây dựng được tích hợp đầy đủ là một giải pháp dài hạn lý tưởng cho tất cả các công ty xây dựng.

 

Bài viết liên quan