0976.389.199
Các mẫu giấy chứng nhận ISO

Các mẫu giấy chứng nhận ISO

Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000
Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000

Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000 về an toàn thực phẩm của các tổ chức chứng nhận ISO cấp cho các doanh nghiệp/ tổ chức phần nhiều là khác nhau về mẫu thiết kế. Điều này cũng làm doanh nghiệp bạn gặp khó khăn không ít khi lựa chọn tổ chức chứng nhận uy tín được cấp phép để có được giấy chứng nhận hợp pháp. Giấy chứng nhận ISO 22000 là kết quả đánh giá và được coi là bằng chứng chứng minh rằng doanh nghiệp đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22000 về an toàn thực phẩm. Nhưng doanh nghiệp lựa chọn phải giấy chứng nhận không hợp lệ thì các cố gắng đều là vô nghĩa. Do đó, bài viết này sẽ giúp doanh nghiệp bạn nhận biết được mẫu giấy chứng nhận ISO 22000 hợp pháp được tổ chức chứng nhận ISO có thẩm quyền như ISOCERT cấp cho doanh nghiệp sau khi áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22000.

Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001
Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001 là kết quả đánh giá và là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 45001- Quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001 của các tổ chức chứng nhận ISO cấp cho các doanh nghiệp đa phần là khác nhau về mẫu thiết kế. Nhưng giá trị của chứng nhậ ISO 45001 là như nhau, đều có hiệu lực 3 năm kể từ ngày cấp và đều có các thông tin sau.

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001
Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001

Khi gõ cụm từ "Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001" trên Google, sẽ có khoảng hơn 100.000 kết quả xuất hiện trong chưa đầy 1 phút. Trong đó các hình ảnh gợi ý ra là khác nhau về mẫu giấy này. Điều này khiến cho doanh nghiệp khi muốn xem mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 hợp pháp không khỏi hoang mang và không biết mẫu giấy nào mới là mẫu giấy được công nhận, mẫu giấy nào là giả. Để giúp doanh nghiệp bạn trong việc này, chúng tôi xin chia sẻ về mẫu giấy chứng nhận hợp pháp của tổ chức chứng nhận được cấp phép hoạt động hiện nay trong bài viết.

Mẫu giấy chứng nhận ISO 13485
Mẫu giấy chứng nhận ISO 13485

Giấy chứng nhận ISO 13485 là kết quả đánh giá và là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 13485- trang thiết bị y tế - hệ thống quản lý chất lượng- yêu cầu với các mục đích chế định. Mẫu giấy chứng nhận ISO 13485

Mẫu giấy chứng nhận ISO
Mẫu giấy chứng nhận ISO

Bố cục các mẫu giấy chứng nhận ISO của các tổ chức chứng nhận đa phần là như nhau và đều có giá trị quốc tế trong 3 năm. Các thông tin trong giấy chứng nhận ISO bao gồm: 1./ Tên của Tổ chức cấp giấy chứng nhận iso 2./ Thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận iso. 3./ Tiêu chuẩn chứng nhận iso 9001 4./ Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực của doanh nghiệp). 5./ Mã số chứng nhận; Ngày cấp chứng nhận; Ngày hết hạn 6./ Dấu chứng nhận./

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 phiên bản cập nhật mới nhất
Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 phiên bản cập nhật mới nhất

Rất nhiều doanh nghiệp sau khi được ISOCERT đánh giá chứng nhận ISO 9001, các doanh nghiệp đều hồi hộp và muốn biết kết quả xem doanh nghiệp mình đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 chưa? Nếu áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 các doanh nghiệp sẽ được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001 và hầu hết doanh nghiệp nào cũng muốn xem mẫu giấy chứng nhận ISO 9001.

Chứng Nhận ISO 9001:2015
Chứng Nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001 là việc tổ chức chứng nhận(được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép theo nghị định 107-2016 NĐ CP) đánh giá một doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.