0976.389.199
Chăn nuôi gia súc và gia cầm

Chăn nuôi gia súc và gia cầm

GAHP là viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Good Animal Husbandry Practice” có nghĩa là thực hành sản xuất chăn nuôi tốt.

Tiêu chuẩn Quốc tế:

GAHP - Good Animal Husbandry Practices

GAHP là viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Good Animal Husbandry Practice” có nghĩa là thực hành sản xuất chăn nuôi tốt.

Quy trình GAHP được thực hiện bởi Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (viết tắt là Lifsap) được áp dụng với các nông hộ chăn nuôi lợn và gà. Đây là điểm khác biệt đối với quy trình VietGAP được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành năm 2008 đối với các đối tượng vật nuôi khác nhau chủ yếu được áp dụng ở quy mô cấp trang trại. bao gồm các thủ tục và quy trình được áp dụng trong chăn nuôi nhằm đảm bảo con vật được nuôi dưỡng để đạt được các yêu cầu đặt ra về chất lượng và an toàn đối với sản phẩm vật nuôi.

Là một mục tiêu của Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (viết tắt là Lifsap), quy trình GAHP đã được áp dụng rộng rãi cho các hộ chăn nuôi trên cả nước. Thông qua việc áp dụng quy trình GAHP, các sản phẩm chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ ở từng khâu sản xuất như chuồng trại, chất lượng con giống, thức ăn công nghiệp, nước uống, thú y, chăm sóc, nuôi dưỡng, ghi chép, xuất bán sản phẩm… Nhờ đó không những cộng đồng được cung cấp sử dụng nguồn thịt các sản phẩm chăn nuôi “an toàn”, mà các hộ chăn nuôi cũng nâng cao được hiệu quả kinh tế cho gia đình.

 • Thái Lan: Hệ thống GAHP được hoàn thiện và có tới 16 tiêu chuẩn GAHP cho các loại vật nuôi khác nhau (lơn, bò, hà thịt, gà trứng …)
 • Việt Nam: Việt Nam hiện có hệ thống GAP cho trồng trọt và GAP cho thủy sản và GAP cho chăn nuôi (VietGAHP)
 • Singapore: Hiện tại Singapore đã có Singapore GAP cho các sản phẩm nông nghiệp.
 • Việt Nam: Việt Nam hiện có hệ thống GAP cho trồng trọt và GAP cho thủy sản và GAP cho chăn nuôi (VietGAHP)
 • Philippine: Mặc dù Philippine đã ban hành các tiêu chuẩn GAHP năm 2008, nhưng phải đến đầu năm 2011 thì mói có trang trại chăn nuôi đầu tiên được cấp chứng nhận GAHP
 • Malaysia: Cục Chăn nuôi thú y Malaysia cũng đã có những hoạt động quan trọng để thực hiện GAHP
 • Lào, Cam-pu-chia, Brunei: Đây là 3 nước bắt đầu hình thành và xây dựng hệ thống chứng nhận quốc gia về chăn nuôi, các hoạt động liên quan đến xây dựng GAHP quốc gia sẽ được thừa hưởng từ ASEAN GAP.

Chăn nuôi hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA

USDA là từ viết tắt của United States Department of Agriculture ( Bộ nông nghiệp Mỹ), một cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý phát triển và thực thi những chính sách được chính phủ Mỹ thông qua liên quan đến nông, lâm, ngư nghiệp. Đồng thời, cơ quan này còn cấp giấy phép (Chứng nhận USDA) cho các mặt hàng nông nghiệp về tiêu chuẩn hữu cơ, và chỉ có những sản phẩm nào đạt trên 95% thành phần hữu cơ mới được cấp phép.

 

Nông nghiệp hữu cơ sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp bằng các phương pháp bảo vệ môi trường và hầu như không dùng các nguyên vật liệu nhân tạo như thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh. Người nông dân nuôi trồng hữu cơ, trang trại sử dụng phương pháp canh tác hữu cơ và quy trình chế biến thực phẩm hữu cơ phải theo các tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm hữu cơ và chất xơ. Các tiêu chuẩn này sẽ bao quát toàn bộ quy trình sản xuất và sản phẩm từ lúc ở nông trại đến bữa ăn của người tiêu dùng, gồm chất lượng đất trồng, nước tưới, kiểm soát sâu bệnh, tập quán chăn nuôi, và các quy tắc về phụ gia thực phẩm.

 

Chăn nuôi hữu cơ: Con dấu USDA đại diện cho sức khỏe và phúc lợi của các loài động vật. Những loại động vật được USDA chứng nhận không sử dụng thức ăn tăng trưởng, không kháng sinh, sử dụng thức ăn hữu cơ 100% và cho động vật hoạt động ngoài trời.

 

Tìm hiểu thêm về chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ (Organic) của USDA >

Tiêu chuẩn Việt Nam

VietGAHP

Thực hành sản xuất chăn nuôi tốt (gọi tắt là VietGAHP: Vietnamese Good Animal Husbandry Practices) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng trong chăn nuôi; nhằm đảm bảo loại động vật được nuôi dưỡng, để đạt được các yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

 

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt đối với heo, gà (GAHP) do Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) xây dựng và áp dụng thử nghiệm tại Việt Nam đang có nhiều tác động tích cực đến sản xuất chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm. VietGAHP được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí: Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người lao động – phúc lợi xã hội và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Khi người chăn nuôi áp dụng tiêu chuẩn VietGAHP vào sản xuất chăn nuôi nhằm tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, lâu dài và bền vững cho người chăn nuôi, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm,nhất là lợi ích đối với người tiêu dùng vì được sử dụng những sản phẩm có chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và có thể truy xuất nguồn gốc, đó chính là mục tiêu và lợi ích lớn nhất mà VietGAHP mang lại

Phạm vi chứng nhận của VietGAHP:

 • Heo (45 tiêu chí)
 • Gà (31 tiêu chí)
 • Vịt, Ngan (36 tiêu chí)
 • Ong (31 tiêu chí)
 • Dê thịt (53 tiêu chí)
 • Dê sữa(64 tiêu chí)
 • Bò thịt (45 tiêu chí)
 • Bò sữa (64 tiêu chí)

TCVN 9593-2013 Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt

TCVN 9593:2013 do Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này thiết lập một hệ thống an toàn đối với thức ăn dành cho động vật cung cấp thực phẩm, hệ thống này bao trùm toàn bộ chuỗi thực phẩm, có tính đến các khía cạnh sức khỏe vật nuôi và môi trường để giảm thiểu các nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này bổ sung cho các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm đã được Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex thiết lập 1) có tính đến các khía cạnh đặc biệt về thức ăn chăn nuôi.

https://vanbanphapluat.co/tcvn-9592-2013-quy-pham-thuc-hanh-chan-nuoi-tot 

Danh mục các QCVN về Chăn nuôi gia súc và gia cầm do Bộ NN&PTNT ban hành

 • Quy chuẩn kỹ thuật về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi
 • Quy chuẩn kỹ thuật Về khảo nghiệm, kiểm định con giống
 • Quy chuẩn kỹ thuật Về điều kiện vệ sinh thú y các khu vực 
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh động vật
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Điều kiện trại chăn nuôi
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi - Các thành phần
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh các thành phần sử dụng trong chăn nuôi gia súc gia cầm
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Điều kiện trại chăn nuôi

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Home.aspx?lv=2

 

Danh mục các TCVN về Chăn nuôi gia súc và gia cầm do Bộ NN&PTNT ban hành

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sữa và sản phẩm sữa (Phomai, cream và sữa cô đặc, Sữa, sữa tươi, sữa bột, buttermilk, buttermilk bột, whey và whey bột– Xác định hoạt tính 
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dầu mỡ động vật và thực vật, bơ, Mỡ lợn rán
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thịt và sản phẩm thịt (Thịt tươi, Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt, Thịt qua xử lý nhiệt, Thịt hộp, Thịt lạnh đông, Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thịt, Cơ sở giết mổ Yêu cầu vệ sinh, Quy phạm về kiểm tra động vật trước và sau khi giết mổ và đánh giá động vật và thịt trước và sau khi giết mổ, 
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm ong
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tơ tằm dâu
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trại chăn nuôi 
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu kỹ thuật giống vật nuôi
 • Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các thành phần
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thuốc thú y
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Động vật và sản phẩm động vật
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giống vi sinh vật thú y
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khô dầu

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Home.aspx?lv=2

 

Bài viết liên quan