Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU ĐẠI DƯƠNG
Địa chỉ:
<p>Lô đất 195.282,3 m2, thôn Quang Lang Đài, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400432
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển và kết cấu thép.</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
Address:
Certification Code:
Standard:
Field of certification:
Status:
Not valid
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader