Chống sai lỗi - Poka Yoke

Chống sai lỗi - Poka Yoke

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Lợi ích

- Giúp con người và quá trình làm việc đúng ngay từ đầu;

- Giúp loại bỏ những sai sót xảy ra do con người và thiết bị;

- Phòng ngừa được những sai lỗi về sản phẩm và quá trình, do đó cải thiện đáng kể chất lượng và giảm thiểu các lãng phí do việc làm lại hoặc loại bỏ, giúp các thao tác trở nên đơn giản hơn.

 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader