chua co ss
Chứng nhận hợp quy bàn là điện

Chứng nhận hợp quy bàn là điện

  • Kết quả đạt được
Dịch vụ tại ISOCERT

Bàn là điện không còn xa lạ trong đời sống ngày nay. Những đơn vị thực hiện sản xuất kinh doanh sản xuất hay nhập khẩu mặt hàng này cần phải công bố chứng nhận hợp quy bàn là điện trước khi cho sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Theo thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử và Quy chuẩn Việt Nam QCVN 4:2009/BKHCN : từ ngày 01/6/2010,cần phải chứng nhận hợp quy bàn là điện trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy bàn là điện phù hợp TCVN 5699-2-3:2010 (IEC 60335-2-3:2008) QCVN 4:2009/BKHCN An toàn thiết bị điện và điện tử. Hợp quy thiết bị điện và điện tử là việc bắt buộc đối với các công ty  sản xuất và nhập khẩu linh kiện điện, điện tử. Bàn là loại khô và bàn là hơi nước dùng điện, kể cả các bàn là có bình chứa nước…

-  Các cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ bàn là điện trong nước

-  Các cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia vào lĩnh vực bàn là điện tại nước ta

- Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp với các sản phẩm, hàng hóa nhóm điện điện tử

    Đăng ký

- Kiểm soát được chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các rủi ro và các chi phí liên quan tới sản phẩm nhờ tuân thủ đúng quy chuẩn Việt Nam;

- Là điểm thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng - đấu thầu.

- Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm

- Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng.

62 đánh giá

  • Tag :
Bình luận
ajax-loader