Chứng nhận hợp quy bàn là điện

Theo thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử và Quy chuẩn Việt Nam QCVN 4:2009/BKHCN : từ ngày 01/6/2010,cần phải chứng nhận hợp quy bàn là điện trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Bàn là điện không còn xa lạ trong đời sống ngày nay. Những đơn vị thực hiện sản xuất kinh doanh sản xuất hay nhập khẩu mặt hàng này cần phải công bố chứng nhận hợp quy bàn là điện trước khi cho sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Theo thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử và Quy chuẩn Việt Nam QCVN 4:2009/BKHCN : từ ngày 01/6/2010,cần phải chứng nhận hợp quy bàn là điện trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy bàn là điện phù hợp TCVN 5699-2-3:2010 (IEC 60335-2-3:2008) QCVN 4:2009/BKHCN An toàn thiết bị điện và điện tử. Hợp quy thiết bị điện và điện tử là việc bắt buộc đối với các công ty  sản xuất và nhập khẩu linh kiện điện, điện tử. Bàn là loại khô và bàn là hơi nước dùng điện, kể cả các bàn là có bình chứa nước…

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo