0976.389.199
Chứng nhận hợp quy Đồ uống có cồn theo QCVN 6-3:2010 - BYT

Chứng nhận hợp quy Đồ uống có cồn theo QCVN 6-3:2010 - BYT

Chứng nhận hợp quy Đồ uống có cồn theo QCVN 6-3:2010 - BYT

Dịch vụ Chứng nhận hợp quy Đồ uống có cồn theo QCVN 6-3:2010 – BYT dành cho doanh nghiệp đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh.

 Chứng nhận hợp quy đồ uống có cồn theo QCVN 6-3:2010/BYT

 

Theo quy định, đồ uống có cồn phải chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-3: 2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống có cồn trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống có cồn


QCVN 6-3:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nhóm đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 45/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Tại sao phải chứng nhận hợp quy sản phẩm đồ uống có cồn?


 

- Chứng minh sản phẩm đồ uống có cồn của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-3: 2010/BYT 


- Việc Chứng nhận hợp quy đồ uống có cồn là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất đồ uống có cồn, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp quy sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.


- Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

 

Các bước chứng nhận hợp quy đồ uống có cồnBước 1: Đăng ký chứng nhận
Bước 2: Xem xét trước đánh giá
Bước 3: Đánh giá chứng nhận
Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá
Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận
Bước 6: Giám Sát định Kỳ
Bước 7: Chứng nhận lại

 

Hồ sơ công bố hợp quy đồ uống có cồn


Phương Thức 1: công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định, hồ sơ gồm:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Bản thông tin chi tiết sản phẩm (có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp);

c) Giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 6-3: 2010/BYT ;

d) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương 

 

Phương thức 2: công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận;

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

đ) Kế hoạch giám sát định kỳ;

e) Báo cáo đánh giá hợp quy;

g) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương

 

Chi phí chứng nhận hợp quy đồ uống có cồn


Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp quy phù hợp với quy mô của từng công ty.

 

Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy đồ uống có cồn


Giấy chứng nhận hợp quy đồ uống có cồn có giá trị 3 năm
Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy đồ uống có cồn, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/ lần

 

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận quy đồ uống có cồn theo QCVN 6-3: 2010/BYT và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy đồ uống có cồn