Chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước nóng tức thời

Để đảm bảo an toàn cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, giúp cho việc kinh doanh của bạn bền vững hơn trên thị trường cạnh tranh hiện nay lẫn tạo sự tin cậy giữa người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp mình thì bắt buộc các nhà sản xuất hay kinh doanh trước khi lưu thông cần phải chứng nhận hợp quy. Và đối với điện đun nước nóng tức thời là thiết bị điện điện tử nằm trong danh sách cần hợp quy nên cần phải chứng nhận hợp quy.

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ thì các nhà sản xuất, nhập khẩu các thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Chứng nhận sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện QCVN 4:2009/BKHCN.

Trên cơ sở giấy Chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện cần tiếp tục làm thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng k‎ý kinh doanh trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN.

Tương tự như việc hợp quy thiết bị điện và điện tử khác thì việc chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước nóng tức thời phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-35:2007 (IEC 60335-2-35 :2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !