Chứng nhận hợp quy dụng cụ đun nước nóng kiểu nhúng

Theo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 04:2009/BKHCN) về việc chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đáp ứng đúng quy định và đảm bảo an toàn cho sản phẩm lẫn sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 04:2009/BKHCN) về việc chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đáp ứng đúng quy định và đảm bảo an toàn cho sản phẩm lẫn sức khỏe người tiêu dùng.

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-74:2005 (IEC 60335-2-74:2002) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện. Theo các quy định thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử thì việc Công bố chứng nhận hợp quy dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng là hoàn toàn bắt buộc có hiệu lực theo thông tư từ 01/01/2011.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !