chua co ss
Chứng nhận hợp quy nồi cơm điện

Chứng nhận hợp quy nồi cơm điện

  • Kết quả đạt được
Dịch vụ tại ISOCERT

Nồi cơm điện là vật dụng rất phổ biến trong các gia đình, và hiện nay với nhu cầu người tiêu dùng ngày càng cao thì cũng đòi hỏi sản phẩm cũng phải đạt chất lượng và an toàn. Khi bạn mua những loại nồi cơm điện không có nguồn gốc rõ ràng giá rất rẻ vì vật liệu để sản xuất những sản phẩm kém chất lượng này thường không đạt tiêu chuẩn nên trong quá trình sử dụng sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề mà bạn không thể biết trước được.

Vì thế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là QCVN 4:2009/BKHCN); Nồi cơm điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15 :2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-15 : Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng.

- Các cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ nồi cơm điện trong nước

- Các cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia vào lĩnh vực  sản xuất nồi cơm điện tại nước ta

- Các tổ chứng được chỉ định đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa này

    Đăng ký

 

 

✔️ Tạo niềm tin cho khách hàng.

✔️ Nâng cao uy tín chất lượng phẩm.

✔️ Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;

✔️ Là cơ sở đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại trong nước cũng như xuất khẩu.

✔️ Đáp ứng qui định của Nhà nước và các nước dự định bán hàng trong hiện tại và tương lai về quản lý chất lượng.

 

83 đánh giá

  • Tag :
Bình luận
ajax-loader