Chứng nhận hợp quy nồi cơm điện

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là QCVN 4:2009/BKHCN); Nồi cơm điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15 :2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự

Nồi cơm điện là vật dụng rất phổ biến trong các gia đình, và hiện nay với nhu cầu người tiêu dùng ngày càng cao thì cũng đòi hỏi sản phẩm cũng phải đạt chất lượng và an toàn. Khi bạn mua những loại nồi cơm điện không có nguồn gốc rõ ràng giá rất rẻ vì vật liệu để sản xuất những sản phẩm kém chất lượng này thường không đạt tiêu chuẩn nên trong quá trình sử dụng sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề mà bạn không thể biết trước được.

Vì thế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là QCVN 4:2009/BKHCN); Nồi cơm điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15 :2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-15 : Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo