Chứng nhận hợp quy Nước khoáng đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT

Chứng nhận hợp quy Nước khoáng đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Nằm trong danh sách các sản phẩm phải tiến hành Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm cho nên việc Công bố Hợp Quy Nước Khoáng Thiên Nhiên là việc làm bắt buộc với Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai tại Việt Nam

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader