Chứng nhận hợp quy quạt điện

Quạt điện là một sản phẩm nằm trong danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn theo QCVN 4:2009/BKHCN

Theo quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử QCVN 4:2009/BKHCN :  từ ngày 01/6/2010, quạt điện cần phải được chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Quạt điện là một vật dụng khá phổ biến trong các gia đình ngày nay. Mùa nắng nóng là thời điểm mà bạn sẽ có nhu cầu mua sắm nhiều sản phẩm giải nhiệt. Thị trường sản phẩm hàng tiêu dùng, gia dụng đa dạng mẫu mã và nhà cung ứng. Do đó, việc chọn mua hàng của bạn cần phải sáng suốt để tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Để khắc phục tình trạng này việc chứng nhận hợp quy quạt điện là một việc hoàn toàn bắt buộc của các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu quạt điện để đảm bảo chất lượng quạt phù hợp với tiêu chuẩn ban hành của nhà nước và an toàn cho người tiêu dùng.

 Theo quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN), từ ngày 01/6/2010, 06 sản phẩm Quạt điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện.

Sau khi sản phẩm thực hiện công bố hợp quy phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo