Chứng nhận hợp quy săm -lốp -ô tô -xe máy

Dịch vụ chứng nhận hợp quy săm - lốp - ô tô - xe máy dành cho doanh nghiệp đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh.

Quy trình Chứng nhận hợp quy lốp hơi xe ô tô, xe gắn máy phù hợp với QCVN 36:2010/BGTVT:

 

1. Kiểm tra, lấy mẫu:

 

Đoàn đánh giá cùng đại diện doanh nghiệp sẽ tiến hành thử nghiệm tại chỗ các chỉ tiêu cơ bản như :

- Chỉ tiêu ngoại quan, trạng thái

Sau đó đoàn đánh giá sẽ tiến hành lấy mẫu (Số mẫu thử là 04 mẫu, đã được lắp đầy đủ cả vành săm (nếu có), trục bánh xe.) đại điện lô hàng ( có dán tem niêm phong).

Đại diện doanh nghiệp sẽ tiến hành đem mẫu có niêm phong đến phòng thử nghiệm được chỉ định thực hiện các phép thử :

- Chiều rộng mặt cắt ngang của lốp

- Đường kính ngoài của lốp

Yêu cầu kỹ thuật chiều rộng mặt cắt ngang của lốp

Yêu cầu kỹ thuật đ­ường kính ngoài của lốp

Kiểm tra tính năng tốc độ / tải trọng

- Kiểm tra biến dạng phồng lốp

- Kiểm tra đâm xuyên

- Kiểm tra độ bền

 sam-lop-oto-xe may

 

2 . Hệ thống đảm bảo chất lượng

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm lốp hơi ô tô, xe gắn máy phù hợp với QCVN 36:2010/BGTVT:

 

Sản phẩm lốp hơi ô tô, xe gắn máy sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong  QCVN 36:2010/BGTVT

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !