0976.389.199
Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì? - ISOCERT

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì? - ISOCERT

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa với Quy chuẩn kỹ thuật. Vậy đối với phương thức 7 thì quy trình đánh giá được tiến hành như thế nào? Trong bài viết dưới đây, ISOCERT sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn nhé.

 chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì?

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là hành động đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận thông qua việc thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm dựa vào kết quả thử nghiệm mẫu hàng hóa, sản phẩm. Theo đó, kết quả thử nghiệm này được lấy theo phương thức xác suất thống kê cho lô hàng hóa, sản phẩm để đưa ra kết luận về sự phù hợp của lô đó.

Lưu ý rằng đánh giá sự phù hợp theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho lô hàng hóa, sản phẩm cụ thể và không cần tiến hành các biện pháp giám sát tiếp theo.

Đối tượng chứng nhận hợp quy

Đối tượng áp dụng chứng nhận hợp quy là các sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe, gây mất an toàn khi sử dụng, vận chuyển hoặc bảo quản. Đây là những sản phẩm thuộc nhóm 2.

Chứng nhận hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với các doanh nghiệp vì những đối tượng theo Quy chuẩn kỹ thuật thường có liên quan đến vấn đề an toàn, sức khỏe, môi trường. 

Nguyên tắc sử dụng phương thức 7

Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo phương thức 7 phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì

 • Hàng hóa, sản phẩm được phân định theo lô đồng nhất;
 • Không thực hiện xem xét được các yêu cầu đảm bảo duy trì ổn định chất lượng.

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

Bước 1: Lấy mẫu

 • Lưu ý rằng số lượng mẫu phải đủ cho việc tiến hành thử nghiệm và lưu mẫu.
 • Mẫu thử nghiệm là những mẫu được lấy theo phương pháp xác suất thống kê nhằm đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng.

Bước 2: Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm

Mẫu hàng hóa, sản phẩm được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực theo hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật. Thông thường sẽ sử dụng phòng thử nghiệm được công nhận và được chỉ định để đánh giá. 

Thử nghiệm các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa và phương pháp thử nghiệm được tiến hành theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật.

Bước 3: Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp

Thông qua kết quả thử nghiệm mẫu với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật, tiến hành xem xét các đặc tính của các sản phẩm, hàng hóa này.

chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì

Bước 4: Kết luận về sự phù hợp

 • Nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp nằm trong giới hạn cho phép thì lô hàng hóa, sản phẩm đó được xem là phù hợp với quy định.
 • Nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp vượt quá giới hạn cho phép thì lô hàng hóa, sản phẩm đó được xem là không phù hợp với quy định.

Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

Khi sản phẩm được đánh giá là phù hợp với quy định thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy và phương thức 7 được thể hiện trên giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực với lô hàng hóa, sản phẩm đã được đánh giá mà thôi.

Quy trình chứng nhận hợp quy tại ISOCERT

Tổ chức chứng nhận giám định và quốc tế ISOCERT hoạt động trong nhiều năm với những chuyên gia đánh giá chuyên môn giỏi, nhiều năm kinh nghiệm là sự lựa chọn uy tín của rất nhiều doanh nghiệp. Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy tại ISOCERT được tiến hành như sau:

 • Bước 1: Đăng ký chứng nhận tại Tổ chức chứng nhận và giám định Quốc tế ISOCERT.
 • Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá
 • Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 (nếu cần)
 • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 (lấy mẫu thử nghiệm)
 • Bước 5: Thẩm xét hồ sơ
 • Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp quy. 
 • Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ
 • Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại ( trước 2 tháng hết hiệu lực ).

chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì

Trên đây là những kiến thức tổng quan về chứng nhận hợp quy theo phương thức 7. Hy vọng với những thông tin trên doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về quy trình đánh giá sản phẩm theo phương thức 7. 

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký chứng nhận hợp quy hoặc chứng nhận ISO hãy liên hệ tới hotline: 0976389199 (hoàn toàn miễn phí) để được các chuyên gia của ISOCERT hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tin tức liên quan