0976.389.199
Chứng nhận Quản lý Kinh doanh Liên tục theo ISO 22301:2019

Chứng nhận Quản lý Kinh doanh Liên tục theo ISO 22301:2019

Mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp của bạn và đáp ứng yêu cầu về chuỗi cung ứng thông qua chứng nhận ISO 22301. Đáp ứng những kỳ vọng về khả năng phục hồi của doanh nghiệp và chứng minh rằng bạn đang coi thực hành tốt nhất về tính bền vững kinh doanh là kim chỉ nam cho những gì bạn làm. Hãy để chúng tôi đưa bạn đến với chứng nhận ISO 22301 và đảm bảo doanh nghiệp được trang bị tốt nhất về quản lý rủi ro kinh doanh để tồn tại trong trường hợp gặp phải những sự cố lớn hoặc thảm họa.

Lợi ích của việc đạt được Chứng nhận ISO 22301

Dưới đây là những lợi ích hàng đầu của việc sử dụng khuôn khổ ISO 22301:

 • Giảm thiểu sự gián đoạn: bằng cách tuân theo chiến lược thông lệ quốc tế tốt nhất về 'Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động', ISO 22301 giúp bạn giảm thiểu sự gián đoạn và duy trì các dịch vụ của mình
 • Tính linh hoạt và khả năng đáp ứng: bằng cách cải thiện các kỹ thuật quản lý khủng hoảng của bạn, ISO giúp bạn giải quyết nhanh chóng mọi gián đoạn, dịch vụ địa phương hoặc quốc tế và khôi phục nhanh chóng
 • Trách nhiệm giải trình: bằng cách giúp bạn xác định khoảng thời gian có thể chấp nhận được để tiếp tục hoạt động kinh doanh, BCMS đảm bảo các bên liên quan của bạn biết mức độ dịch vụ mong đợi sau bất kỳ sự gián đoạn nào
 • Lợi thế cạnh tranh: bằng cách tăng cường quản lý trong toàn tổ chức của bạn, BCMS được quốc tế công nhận sẽ làm tăng niềm tin của khách hàng vào dịch vụ của bạn
 • Cải tiến liên tục: bằng cách gửi Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh của bạn để kiểm tra thường xuyên và đánh giá rủi ro, bạn sẽ đảm bảo rằng hệ thống này vẫn hoạt động hiệu quả
 • Tuân thủ quy định: bằng cách chứng minh rằng bạn tuân thủ các quy định của luật quản lý rủi ro, bạn sẽ nâng cao lòng tin của nhân viên, khách hàng và các bên liên quan khác
 • Tiết kiệm chi phí: trong một số trường hợp ISO 22301 có thể giảm chi phí đánh giá BCMS nội bộ và bên ngoài, cũng như phí bảo hiểm, điều này có thể giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện hoạt động tài chính của mình
 • Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng: bằng cách tăng cường kiểm soát quản lý, bạn sẽ có thể duy trì mức độ dịch vụ và sản phẩm quan trọng đã thỏa thuận cho khách hàng ngay cả khi bạn gặp phải sự cố
 • Quản lý mạnh mẽ hơn: bằng cách tăng cường sự tham gia của ban lãnh đạo và xác định các rủi ro bên ngoài nội bộ, khuôn khổ ISO 22301 đảm bảo tính hiệu quả của BCMS của bạn
 • Nâng cao danh tiếng thương hiệu tổ chức: bằng cách thể hiện cam kết của bạn trong việc duy trì dịch vụ xuất sắc ngay cả trong thời gian gián đoạn, chứng nhận ISO 22301 có thể nâng cao uy tín của bạn với khách hàng.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22301

Tiêu chuẩn ISO 22301 sử dụng cấu trúc gồm mười điều khoản được gọi là Phụ lục SL, được nhóm lại gần nhau, bao gồm bốn lĩnh vực chính:

► Tính liên tục - các quy trình mà doanh nghiệp của bạn phải tuân theo để vận hành Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh thành công và theo dõi, ngăn chặn, đánh giá và phục hồi sau những gián đoạn đối với doanh nghiệp của bạn

► Trách nhiệm quản lý - các lĩnh vực mà nhóm quản lý của bạn cần tập trung vào, tham gia và chịu trách nhiệm

► Quản lý nguồn lực - phải phân công các nguồn lực như con người, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất như thế nào để đảm bảo hiệu suất tốt nhất có thể

► Đo lường, phân tích và cải tiến - cách bạn có thể xác định xem Hệ thống quản lý của bạn có hoạt động như mong đợi hay không, tạo điều kiện cho việc cải tiến liên tục hệ thống của bạn

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 22301

Chúng tôi đã làm cho quá trình chứng nhận trở nên đơn giản. Sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng của bạn, chúng tôi sẽ cử một giám đốc khách hàng tới để hướng dẫn bạn và doanh nghiệp của bạn thông qua những bước sau:

1. Phân tích sai sót

Đây là một dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá mà thông qua đó chúng tôi có cái nhìn gần hơn với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành của bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn của ISO 22301. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những khu vực cần làm việc nhiều hơn trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp của bạn. 

2. Đánh giá chính thức

Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại hệ thống quản lý kinh doanh bền vững của bạn dựa trên danh mục kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 22301. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết số liệu của chúng tôi với bạn nếu như chúng tôi phát hiện những lỗ hổng, và bạn có thể đóng lại những lỗ hổng đó. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được đáp ứng, sau đó chúng tôi sẽ hoàn tất đánh giá chính thức và sẵn sàng cho việc chứng nhận.

3. Chứng nhận và sau khi chứng nhận

Khi doanh nghiệp của bạn đã vượt qua việc đánh giá chính thức, doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được một chứng chỉ ISO 22301 và có giá trị trong vòng ba năm. Giám đốc khách khàng của bạn sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên ghé thăm để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ duy trì việc tuân thủ mà còn đảm bảo hệ thống liên tục cải thiện.

Tìm hiểu nhiều hơn về dịch vụ cấp chứng chỉ của ISOCERT >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

 • Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia
 • ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin: Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng. Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. 

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 •  Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tươi lai.

> Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan