Chuyển đổi nhanh - Quick Change Over

Lợi ích

- Giảm lượng bán thành phẩm (Work In Process - WIP);

- Gia tăng khả năng sinh lợi từ vốn đầu tư (Return On Investment - ROI) của thiết bị đầu tư thông qua việc sử dụng hiệu quả hơn;

- Chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh cho bất kỳ nhà sản xuất nào trong sản xuất, chuẩn bị, xử lý hay đóng gói nhiều sản phẩm khác nhau trên một máy, dây chuyền hay đơn vị làm việc.

 

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo