Chuyển đổi OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018

Chuyển đổi OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Lợi ích đạt được sau khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Hiểu sự khác biệt chính giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018
  • Xác định những gì cần được sửa đổi trong hệ thống quản lý OH&S hiện tại của bạn
  • Tìm hiểu về việc chuyển đổi của bạn với ISOCERT
  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader