0976.389.199
Công nghệ mới và sự sáng tạo

Công nghệ mới và sự sáng tạo

Với công nghệ phát triển với tốc độ nhanh như vậy, các tiêu chuẩn phức tạp cao phải được ngành công nghiệp chuyển giao và áp dụng nhanh hơn bao giờ hết. Hơn nữa, sự phát triển của họ sẽ đòi hỏi sự hợp tác tích cực hơn với các tổ chức phát triển tiêu chuẩn khác để tránh trùng lặp công việc.
Để đạt được mục tiêu này, một Nhóm tư vấn chung IEC và ISO (JAG) mới đã được thành lập vào năm 2016 để đánh giá nhu cầu của ngành CNTT-TT đang phát triển, xác định các rủi ro và cơ hội, sau đó đưa ra các khuyến nghị cho JTC 1 về các hoạt động tiêu chuẩn hóa trong tương lai. Nhóm Cố vấn Chung về Công nghệ Phát triển và Đổi mới - hay JETI như được biết đến - đã xác định 15 công nghệ ưu tiên cần được xem xét. Bốn trong số này, cụ thể là công nghệ bản sao kỹ thuật số, điện toán lượng tử, giao diện não-máy tính và phương tiện tự hành, sẽ được phân tích chuyên sâu trong khi các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa khác vẫn tiếp tục được xác định.