Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH THỊ
Địa chỉ:
Trụ sở: Số 25 Đường Đinh Điền, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400399
Tiêu chuẩn:
ISO 22000:2018
Phạm vi chứng nhận:
Chế biến và kinh doanh các loại nông sản (nhãn, xoài, sầu riêng, chanh dây, thanh long, mít…). (Mã ngành: CII, FI)
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
BICH THI JOINT STOCK COMPANY
Address:
Headquarters: No. 25 Dinh Dien Street, Lam Son Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province, Vietnam.
Certification Code:
8935293400399
Standard:
ISO 22000:2018
Field of certification:
Processing and trading in agricultural products (longan, mango, durian, passion fruit, dragon fruit, jackfruit ...). (Category: CII, FI)
Status:
Not valid
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader