0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:
Trụ sở: 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293400515
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Thi công, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt các công trình giao thông (cầu, đường bộ); 2. Cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì cầu, hầm, đường bộ, đường thủy nội địa, cảng và bến cảng; 3. Dịch vụ bãi đỗ.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
DA NANG BRIDGE AND ROAD JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: No. 62 Pham Huu Kinh Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam.
Certification Code:
9199293400515
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
1. Construction, renovation, upgrading, repair, installation of civil works, road traffic, drainage, traffic lights, inland waterways, ports and harbors; 2. Provides management and maintenance services for bridges, tunnels, roads, inland waterways, ports and harbors; 3. Parking service.
Status:
valided
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG DA NANG BRIDGE AND ROAD JOINT STOCK COMPANY