Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ÁNH DƯƠNG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 5, Đường 34, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293403249
Tiêu chuẩn:
ISO 9001: 2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Sản xuất phần mềm ứng dụng chuyên ngành y tế; 2. Thương mại dịch vụ kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin.
Tình trạng:
Có hiệu lực (26/09/2020 - 25/09/2023)
Certification Information
Company name:
ANH DUONG SOFTWARE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: No. 5, Street 34, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
9199293403249
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
1. Manufacturing specialized medical application software; 2. Trading software technical services, information technology.
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader