Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THÁI DƯƠNG
Địa chỉ:
<p>8B tổ 67, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400630
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Chế tạo dây chuyền sản xuất, thiết bị xử lý môi trường.</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
THAI DUONG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY
Address:
<p>8B group 67, Tuong Mai Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400630
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
<p>Manufacturing production lines, environmental treatment equipment.</p>
Status:
Not valid
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader