Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY – VINAWACO
Địa chỉ:
<p>Số 159 phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>
Mã số chứng chỉ:
8935293400579
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Quản lý thi công công trình xây dựng giao thông và thủy lợi</p>
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
WATERWAY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY – VINAWACO
Address:
<p>No. 159 Thai Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam.</p>
Certification Code:
8935293400579
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Field of certification:
<p>Construction management of traffic and irrigation constructions</p>
Status:
Not valid
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader