0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHIỆP LONG AN
Địa chỉ:
Trụ sở chính: T580, Ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403260
Tiêu chuẩn:
ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KHẨU TRANG Y TẾ.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
DAI NGHIEP LONG AN JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: T580, Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293403260
Standard:
ISO 13485:2016
Field of certification:
MANUFACTURING AND TRADING OF MEDICAL FACE MASKS.
Status:
valided