Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293400343
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
INTERNATIONAL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: 5th Floor, Saigon Port Building, No. 3 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
1869293400343
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
PROVIDING IN LOGISTICS SERVICES FOR GOODS IMPORT & EXPORT.
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader