0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ:
Nhà máy sản xuất: 192 Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400110
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
Phạm vi chứng nhận:
ISO 9001:2015: 1. Sản xuất các sản phẩm dược phẩm không chứa kháng sinh nhóm BETA-LACTAM: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ; 2. Sản xuất nguyên liệu hóa dược và cao dược liệu; 3. Sản xuất mỹ phẩm dạng: hỗn dịch, dung dịch, kem, mỡ, gel, bột, xà phòng; 4. Sản xuất và kinh doanh: Dung dịch sát khuẩn; Dụng cụ hút mũi; Bình rửa mũi; Gel bôi trơn; Nước muối biển; Gel vệ sinh phụ nữ; Dung dịch vệ sinh phụ nữ; Sữa tắm; Nước tắm; Gói pha tắm; Nước súc miệng, họng; Dung dịch vệ sinh mũi; Gói rửa mũi và vật tư đi kèm; Gel, kem bôi da và vật tư đi kèm; miếng dán ngoài da. ISO 13485:2016: Sản xuất và kinh doanh: dung dịch sát khuẩn; dụng cụ hút mũi, bình rửa mũi, gel bôi trơn; nước muối biển; gel vệ sinh phụ nữ; dung dịch vệ sinh phụ nữ; sữa tắm; nước tắm; gói pha tắm; nước súc miệng, họng; dung dịch vệ sinh mũi; gói rửa mũi và vật tư đi kèm; gel, kem bôi da và vật tư đi kèm; miếng dán ngoài da.
Tình trạng:
Còn hiệu lực (27/11/2021 - 31/05/2022)
Certification Information
Company name:
VIETNAM CHEMICO-PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Address:
Factory: 192 Duc Giang, Thuong Thanh Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam.
Certification Code:
8935293400110
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
Field of certification:
ISO 9001:2015: 1. Production of pharmaceutical products not containing antibiotic BETA-LACTAM group: Tablets, film-coated tablets, sugar coated tablets, hard capsules, powder medicine and nuggets medicine, soft capsules, drinking medicine, external use medicine, creams, ointments; 2. Production of chemico-pharmaceutical raw materials and medicated plaster; 3. Producing cosmetics in the form of: suspensions, solution, cream, ointments, gel, powder, soap; 4. Production and trade: antiseptic solution; Nasal suction device; Sinus rinse; Lubricant Gel; Sea salt water; Feminine hygiene gel; Feminine hygiene solution; Shower gel; Bathing water; Bathing package; Mouthwash, throat; Nasal hygiene solution; Nasal wash package and accompany supplies; Topical gel, cream and accompany supplies; Plasters. ISO 13485: 2016: Production and trade: antiseptic solution; Nasal suction device; Sinus rinse; Lubricant Gel; Sea salt water; Feminine hygiene gel; Feminine hygiene solution; Shower gel; Bathing water; Bathing package; Mouthwash, throat; Nasal hygiene solution; Nasal wash package and accompany supplies; Topical gel, cream and accompany supplies; Plasters.
Status:
Valided
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM VIETNAM CHEMICO-PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY