0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA
Địa chỉ:
Trụ sở chính và Xưởng in: Số nhà 23, Đường Nguyễn Du, Tổ 12, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293401858
Tiêu chuẩn:
ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Cung cấp dịch vụ in ấn.
Tình trạng:
còn hiệu lực (05/08/2021 - 28/05/2023)
Certification Information
Company name:
SON LA PRINTING JOINT- STOCK COMPANY
Address:
Headquarters and Factory: No. 23, Nguyen Du Street, Group 12, Quyet Thang Ward, Son La City, Son La Province, Vietnam.
Certification Code:
9199293401858
Standard:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Field of certification:
Providing printing services.
Status:
valided
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA SON LA PRINTING JOINT- STOCK COMPANY