Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH PEDACO
Địa chỉ:
Văn phòng đại diện: LV1-0219-Lake View 1, 19 Ven Hồ Trung Tâm, Phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhà máy: Thôn Tân Lý 1, Xã Tân Bình, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293402806
Tiêu chuẩn:
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001:2018
Phạm vi chứng nhận:
1. Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp; 2. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; 3. Sản xuất và thương mại phân hữu cơ compost từ rác thải sinh hoạt; 4. Sản xuất gạch không nung từ tro xỉ lò đốt; 5. Tái chế hạ
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
PEDACO GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
Address:
Representative office: LV1-0219-Lake View 1, 19 Ven Ho Trung Tam Street, An Khanh Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Factory: Tan Ly 1 Hamlet, Tan Binh Commune, La Gi Town, Binh Thuan Province, Vietnam.
Certification Code:
9199293402806
Standard:
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001:2018
Field of certification:
1. Collection, transportation, treatment of domestic waste and industrial waste; 2. Collection, transportation and treatment of hazardous waste; 3. Producing and trading the compost organic fertilizer from domestic waste; 4. Producing unburnt-bricks from
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader