Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ SONG LONG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293402910
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
CUNG CẤP DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ.
Tình trạng:
Còn hiệu lực (4/10/2020-3/10/2020)
Certification Information
Company name:
SONG LONG DEPT TRADING JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: No. 39B Truong Son, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
1869293402910
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
PROVIDING DEBT TRADING SERVICES.
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader