0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH
Địa chỉ:
Trụ sở: 142/4A Đường 339, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293400500
Tiêu chuẩn:
ISO 14001;2015
Phạm vi chứng nhận:
Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dịch vụ quản lý, vận hành chung cư, tòa nhà.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
PHAT HUNG THINH JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: 142/4A Street 339, Quarter 5, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
1869293400500
Standard:
ISO 14001:2015
Field of certification:
Providing industrial hygiene services and management, operation services for apartments, buildings.
Status:
valided