Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG BẮC
Địa chỉ:
Trụ sở chính và Nhà xưởng: Cụm công nghiệp An Tràng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293402465
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Sản xuất và kinh doanh dung dịch tẩy rửa, xử lý bề mặt kim loại trong lĩnh vực công nghiệp.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
PHUONG BAC JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office and Factory: An Trang Industrial Cluster, Truong Son Town, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
Certification Code:
1869293402465
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Manufacturing and trading cleaning solutions, metal surface treatment in the industrial sector.
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader