0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL FOOD VIỆT NAM
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 8/450 Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293402523
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Kinh doanh các loại thực phẩm, đồ uống, gia vị các loại và hàng tiêu dùng nhanh.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
VIET NAM ROYAL FOOD JOINT STOCK COMPANY
Address:
Headquarters: No. 8/450 Phu Thuong Doan, Dong Hai 1 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam.
Certification Code:
9199293402523
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Trading in foods, beverages, types of spice and fast moving consumer goods.
Status:
valided