Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN SMATEC
Địa chỉ:
Trụ sở chính: TT17 - B24, Khu Đô Thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
8935293400300
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
Thiết kế, phát triển, sản xuất và kinh doanh: Hệ thống giám sát tập trung, Hệ thống nhà thông minh, Hệ thống truyền thanh thông minh và các Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
SMATEC JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: TT17 - B24, Van Quan Urban Area - Yen Phuc, Phuc La Ward, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam.
Certification Code:
8935293400300
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
Design, development, manufacture and trade: General Monitoring System, Smart Home System, Smart Public Address System and Information and Communication Technology Systems.
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader