0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN SOUTHFOOD
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 106/3/31 đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Địa điểm kinh doanh: 91C/1 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403261
Tiêu chuẩn:
ISO 22000:2018, HACCP/TCVN 5603:2008
Phạm vi chứng nhận:
Sơ chế, bảo quản và kinh doanh rau, củ, quả. (Mã ngành: CII, FI)
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
SOUTHFOOD JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: No. 106/3/31 Road 51, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam. Business location: 91C/1 Ngo Chi Quoc, Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
1869293403261
Standard:
ISO 22000:2018, HACCP
Field of certification:
Preliminary processing, preserving and trading of vegetables, tubers and fruits. (Category: CII, FI)
Status:
Not valid
CÔNG TY CỔ PHẦN SOUTHFOOD SOUTHFOOD JOINT STOCK COMPANY