0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 31A, Ngõ Thổ Quan, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293402657
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP.
Tình trạng:
còn hiệu lực (07/10/2021 - 06/08/2023)
Certification Information
Company name:
TRADING AND SERVICES VIET BRAND JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: No. 31A, Tho Quan Lane, Kham Thien Street, Tho Quan Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.
Certification Code:
1869293402657
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
PROVIDING INDUSTRIAL CLEANING SERVICES.
Status:
valided
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TRADING AND SERVICES VIET BRAND JOINT STOCK COMPANY