0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ IN HOÀNG DŨNG
Địa chỉ:
Trụ sở: Số 131 Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Nhà xưởng: Lô S5 - 19 Khu công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403171
Tiêu chuẩn:
ISO 9001: 2015
Phạm vi chứng nhận:
Cung cấp dịch vụ in ấn: Bao bì, Hộp, Tem nhãn, Tờ rơi, Catalog, phong bì.
Tình trạng:
Còn hiệu lực (06/12/2021- 14/10/2023)
Certification Information
Company name:
HOANG DUNG TRADING AND PRINTING JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: 131 Cu Loc, Thuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam. Factory: Lot S5 - 19 Trieu Khuc Craft Village Industrial Park, Tan Trieu Commune, Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam.
Certification Code:
1869293403171
Standard:
ISO 9001: 2015
Field of certification:
Providing printing services: Packaging, Boxes, Stamps, Labels, Leaflets, Catalogs, Envelopes.
Status:
valided
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ IN HOÀNG DŨNG HOANG DUNG TRADING AND PRINTING JOINT STOCK COMPANY